Logo
Print this page

Ucapan Dasar Presiden PERUBATAN 2014/2015

Rate this item
(1 Vote)

logo perubatan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.

Selamat datang (Ahlan wa sahlan wa Marhaban bikum) kepada semua rakan taulan seperjuangan perwakilan, serta para pemerhati yang sudi memeriahkan Mesyuarat Agung Tahunan PERUBATAN kali ke-10 ini.

Pertamanya marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur ke hadrat Allah SWT yang telah mengurniakan kepada kita anugerah Islam yang sempurna yang kita imani, menjadi penyelamat kita untuk bertemu Tuhan Rabbul Jalil di hari yang tidak ada naungan melainkan naungan rahmat Allah SWT. Dengan iman dan Islam inilah kita mesti beristiqamah di atas jalan perjuangan yang dirintis oleh para Nabi dan Rasul A.S. sejak zaman-berzaman, berdepan dengan cabaran dan dugaan yang menguji iman kita sehinggalah kita bertemu dengan Allah SWT nanti. Marilah kita sama-sama menghayati firman Allah SWT yang bermaksud:

"Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar ternyata yang Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu; dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ehwalmu." [Muhammad: 31]

Para perwakilan yang dirahmati Allah,

Mesyuarat Agung Tahunan kali ke-10: Suarakan Solusi, Menuju Transformasi.

 1.        Kita berkumpul pada hari ini, dalam Mesyuarat Agung Tahunan kali yang ke-10, dengan tema “Suarakan Solusi, Menuju Transformasi” adalah berpaksikan pada konsep musyawarah yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam erti kata lain, muafakat yang telah kita bina pada hari ini adalah sebagai satu ruang yang jelas bagi seluruh ahli memberi cadangan dan idea bagaimana memacu PERUBATAN ke arah yang lebih baik. Seterusnya idea ini bersama-sama dibawa oleh seluruh ahli dan pimpinan untuk diamalkan sepertimana konsep iman dan Amal yang telah Allah S.W.T gariskan di dalam al-Quran yang harus bergerak selari. Bukannya berasingan.

Hadirin hadirat sekalian,

CABARAN DALAM MEMIKUL AMANAH SEBAGAI PELAJAR SAINS KESIHATAN.

 1.         Hari demi hari memperlihatkan masa bergerak dengan lebih pantas. Pergerakan arus kemodenan ini memerlukan graduan di zaman kini wajib menjadi graduan yang mahir dan kompeten dalam bidang masing-masing. Agak khayal apabila dengan kebolehan yang sederhana, kita akan mendapat tempat di dalam dunia kini. Menjadi doktor, doktor gigi, pegawai farmasi kini bukanlah hanya cukup dengan kebolehan yang sederhana, akan tetapi wajib untuk kita semua menjadi graduan yang mahir, kompeten, proaktif dan bijak dalam menangani isu yang berkaitan dengan dunia perubatan. Ahli PERUBATAN harus berusaha dengan lebih gigih agar produk Mesir ini dapat menyahkan stigma-stigma yang telah timbul di beberapa hospital bahawa graduan Mesir kurang berkemahiran, manja dan tidak proaktif.

 2.         Walaupun kita sering dilabel sebagai graduan yang kurang kemahiran elektif, namun harus diingat bahawa kebolehan yang ada di bumi ini ialah pada ketinggian ilmunya dan kemurnian pada sahsiah peribadi. Seharusnya kita semua dapat menggunakan dua kebolehan ini untuk menjadi Pengamal Perubatan yang berperanan dengan etika dan nilai-nilai murni yang tinggi dalam masyarakat. Mahasiswa Mesir mampu menjadi contoh dan membawa perubahan dalam masyarakat apabila kita semua dibentuk sejak zaman mahasiswa lagi dengan pemurnian akidah yang jitu, penerapan nilai-nilai seorang mukmin yang mampan dan akademik yang mantap agar pulangnya kita berbakti, mampu menjadi pengamal perubatan yang soleh dan musleh.

Sidang perwakilan yang dikasihi,

AGENDA AKADEMIK: KECEMERLANGAN AKADEMIK AHLI FOKUS PERUBATAN

 1.         Firman Allah S.W.T pada surah az-Zumar, ayat 9 bermaksud: Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung atau orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran.

 2.         PERUBATAN pada sesi ini masih lagi membawa kesinambungan agenda Akademik seperti sebelum ini. Pemfokusan agenda akademik pada tahun ini adalah pada peningkatan kecemerlangan akademik ahli dengan menyediakan pelbagai program dan aktiviti untuk membantu ahli menghadapi peperiksaan dalam masa yang sama mengurangkan peratusan mereka yang gagal dengan menyediakan pelbagai bantuan yang dirasakan mampu supaya kejayaan dapat dirasakan oleh semua ahli.  Selain itu, fokus juga diberikan pada meningkatkan kemahiran klinikal ahli dan kemahiran komunikasi dalam Bahasa Inggeris serta Bahasa Arab klinikal memandangkan kemahiran tersebut sangat penting bagi seorang pelajar sains kesihatan yang menuntut di Mesir yang mana bakal menjadi salah satu daripada ciri-ciri yang unik yang terdapat pada graduan Mesir kelak. Ahli perlu menyedari bahawa penting untuk seorang graduan Mesir mempunyai akademik yang jitu dan penguasaan bahasa yang mantap yang mana boleh menjadi contoh juga bermanfaat kepada orang lain. Maka perlulah bagi pihak kami untuk terus menjayakan agenda akademik ini lantaran kerana peri pentingnya agenda ini terhadap ahli.

 3.         Pemerkasaan Unit Fiqh Perubatan antara elemen yang menjadi fokus terpenting pada sesi ini. Menyedari hakikat wujudnya stigma-stigma oleh sesetengah pusat kesihatan di Malaysia, maka PERUBATAN cuba menggerakkan beberapa elemen terpenting dalam PERUBATAN agar graduan Sains Kesihatan dari Mesir mempunyai nilai tambah yang menjadi kebanggaan semua. Mahir dalam ilmu Fikah Perubatan, mempunyai kemahiran ilmu asas yang mantap dan mempunyai nilai-nilai murni sebagai pengamal perubatan di dalam masyarakat kelak.

Para perwakilan yang dirahmati Allah S.W.T,

PROFESIONALISME: MEMBENTUK MAHASIWA-MAHASISWI PROFESIONAL YANG MEMILIKI MINDA KELAS PERTAMA.

 1.         Bertepatan dengan visi Agenda Profesionalisme, iaitu PERUBATAN sebagai medium untuk membentuk mahasiwa-mahasiswi profesional yang memiliki minda kelas pertama, maka PERUBATAN perlu mendahului dalam aspek pemikiran, penilaian serta tindakan yang berlandaskan ilmu dan syariat Islam dan mampu mendepani isu-isu global secara bijak dan holistik. Tambahan pula, mahasiswa Mesir bukan sahaja perlu menguasai bidang ilmu perubatan malah juga perlu menguasai ilmu-ilmu agama yang menjadi kewajipan bagi setiap mahasiswa Tanah Anbiya. Hal ini kerana, doktor yang dilahirkan di negara Timur Tengah dipandang lebih dari sudut ilmu agamanya. Maka seluruh ahli perlu dibentuk berdasarkan displin ilmu yang sebenar iaitu berpandukan al-Quran dan as-Sunnah dan tidak mendahului akal semata-mata dalam membuat keputusan. Melalui agenda Profesionalisme ini juga, PERUBATAN sebagai persatuan yang menaungi semua mahasiswa jurusan Sains Kesihatan mensasarkan matlamat sebagai persatuan yang mampu melahirkan ahli yang bakal menjadi Doktor Muslim Profesional atau individu berkerjaya profesional dan berketerampilan. Bukan itu sahaja, usaha ini selaras dengan hasrat untuk memperlihatkan PERUBATAN sebagai sebuah persatuan yang mementingkan kualiti dan mencapai piawaian tertentu dalam segenap aspek. Mafhum Hadis Rasulullah S.A.W. yang menjadi panduan kepada pentingnya pembawaan Agenda Profesionalisme adalah, “Sesungguhnya Allah amat menyukai seseorang itu, yang apabila dia melakukan sesuatu, dia melakukan dengan itqan (bersungguh-sungguh dan teliti)”. Maka, amat wajar untuk PERUBATAN terus teguh dalam melaksanakan Agenda Profesionalisme ini.

 2.         PERUBATAN juga melihat pentingnya akan pembentukan personaliti ahli dan pimpinan dalam menerapkan nilai-nilai keteguhan jati diri serta imej profesional. Hal ini perlu dipandang serius agar mahasiswa-mahasiswi PERUBATAN dipandang sebagai golongan profesional dan beretika apabila mula berkhidmat di Malaysia kelak. PERUBATAN memandang serius akan Agenda Profesionalisme ini, dengan merangka pelbagai program mahupun kempen dalam menyuntik ciri-ciri kematangan intelektual dalam diri ahli. Melalui gerak kerja pentadbiran PERUBATAN, PERUBATAN juga perlu mempraktikkan pengurusan inovatif dengan membuka ruang yang luas kepada ahli untuk menyalurkan aduan dan masalah kepada pimpinan. Antara langkah yang diambil adalah memperhebatkan promosi e-aduan, menyediakan peti cadangan dan mewujudkan Unit Research and Development (R&D) yang berperanan untuk memantau dan membuat kajian kekuatan serta kelemahan sesuatu unit mahupun program yang dianjurkan. Selain itu, Agenda Profesionalisme diselaraskan dan bakal diterap dalam setiap peringkat organisasi pusat mahupun cawangan supaya pentadbiran dan pengurusan jabatan-jabatan serta biro-biro lebih tersusun, efektif dan berinovasi.

 3.         Memasuki tahun kedua penubuhan Majlis Tertinggi PERUBATAN (MTP), Agenda Profesionalisme ini diperhebat lagi menerusi kerjasama antara Majlis Tertinggi PERUBATAN (MTP) dengan Pengerusi PERUBATAN Cawangan sebagai contoh melalui usaha turun padang bagi membawa suara ahli untuk dibincangkan secara lumat supaya kebajikan ahli PERUBATAN sentiasa terjaga.

Sidang perwakilan yang dihormati,

PEMBANGUNAN INSAN: AGENDA TERPENTING PROFESSIONAL RABBANI.

Firman Allah swt pada surah al-Ahzab ayat 21:

"Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredhaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang)"

 1.         Proses pendidikan dalam sesebuah organisasi merupakan satu perkara yang sememangnya tidak dapat lari apabila kita memperkatakan tentang pembinaan kekuatan bagi setiap individu muslim ke arah membina kekuatan masyarakat muslim dalam kalangan mahasiswa. Bertepatan dengan anjuran Islam setiap kepimpinan itu perlulah berusaha sedaya upaya untuk menerapkan kefahaman Islam yang benar-benar selari dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W.

 2.         Hasrat PERUBATAN untuk melahirkan ahli-ahli yang memenuhi kriteria seorang muslim yang benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah SWT bukanlah suatu yang mudah untuk direalisasikan. Ia perlu kepada sistem pendidikan dan latihan yang berkesan dan sistematik. Malah, pembentukan modal insan yang berkualiti ini hanya dapat dibentuk dalam diri seorang mahasiswa melalui proses yang sempurna dan sangat menuntut kesabaran dan mujahadah yang tinggi serta memakan masa yang lama. PERUBATAN menyeru seluruh ahli untuk tidak mengambil mudah pada agenda ini. Agenda Pembangunan Insan ini perlu diperkasakan lagi bermula daripada PERUBATAN hinggalah pihak akar umbi iaitu ahli sendiri. Antara aspek penting yang digariskan adalah pemerkasaan sistem pendidikan dan latihan ahli, pengukuhan biah solehah dalam komuniti mahasiswa Mesir dan pemantapan ahli dari segi rohani dan sahsiah

 3.         Justeru, agenda Pembangunan Insan ini diteruskan bagi memastikan PERUBATAN benar-benar kukuh sebagai medium mendidik ahli dan pimpinan berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah dari aspek ilmu agama, kerohanian dan sahsiah. Semoga kita semua benar-benar menjadi mahasiswa yang bermodal insan berkualiti, dan menjadi doktor muslim terbaik dunia dan akhirat.

Hadirin dan hadirat sekalian,

AGENDA KESATUAN: PENGUKUHAN KESATUAN DALAM PERUBATAN

”Perumpamaan orang mukmin dalam kasih sayang, ramah mesra dan hubungan baik mereka adalah seperti satu jasad, apabila satu anggota padanya sakit akan menyebabkan semua anggota berjaga malam menahan sakit.”

 1.         PERUBATAN bergerak sebagai satu-satunya persatuan yang menaungi seluruh mahasiswa bidang sains kesihatan di bumi Mesir ini lebih sedekad usianya. Tempoh sedekad ini mungkin masih muda jika dinilai dari sudut umurnya namun itu tidak menghalang PERUBATAN untuk menjadi sebuah persatuan yang matang hasil kerjasama jitu antara pihak pimpinan dan juga ahli secara bersama. 

 2.         Agenda Kesatuan merupakan agenda terpenting sepanjang zaman baik dari awal penubuhan sehinggalah lebih sedekad PERUBATAN bertapak di bumi Nabi Musa ini. Saban tahun, jumlah kehadiran mahasiswa baharu yang datang ke Perlembahan Nil meningkat dengan begitu mendadak sekali dari pelbagai latar belakang jurusan, tajaan, universiti, mahupun negeri asal. Perkara ini menjadi cabaran yang besar bagi penggerak-pengerak PERUBATAN dalam memastikan kesatuan yang kita bina hampir sedekad ini dapat dipelihara dan diteruskan dengan baik. 

 3.         Aspek kesatuan ini perlu dimainkan oleh semua peringkat baik dalam kalangan ahli, sesama pimpinan, ahli bersama pimpinan, antara cawangan, PERUBATAN dengan agensi kerajaan, serta PERUBATAN dengan pihak universiti-universiti di Mesir. Selain itu terdapat juga elemen-elemen penting yang perlu dimainkan ahli Majlis Tertinggi PERUBATAN (MTP) sebagai pimpinan tertinggi dalam PERUBATAN dalam menjayakan Agenda Kesatuan yang dibawa. Agenda ini diharapkan mampu menanam semangat kesatuan dalam jiwa setiap ahli PERUBATAN bagi mewujudkan suasana yang aman dan harmoni tanpa pertelingkahan dan perselisihan faham. Seterusnya memastikan kesatuan yang telah kita bina semakin kukuh dan kekal terpelihara selagi mana mahasiswa sains kesihatan wujud di bumi Mesir ini.

 4.         Isu kebajikan ahli PERUBATAN, baik kebajikan dari sudut mata wang, akademik, masalah peribadi, kemudian dengan suasana politik Mesir yang tidak menentu, menggugat keselamatan ahli PERUBATAN, semua ini memerlukan kepada seluruh ahli PERUBATAN, bermula daripada pelajar tahun pertama hinggalah ke tahun akhir untuk kita sama-sama sedar dan menyelesaikan permasalahan, agar masalah yang timbul ini, dapat kita sama-sama ringankan, seterusnya wujud rasa kebersamaan di bawah satu komuniti. Ahli perlu menyedari, PERUBATAN ini bukan milik pimpinan, bukan milik abang-abang dan kakak-kakak, bukan milik sesetengah cawangan, akan tetapi ia adalah milik seluruh ahli, biarpun berbeza negeri, berbeza tajaan, berbeza agensi, berbeza cawangan, hakikatnya, kita semua ialah ahli PERUBATAN.

Sidang perwakilan sekalian,

KEBAJIKAN TUNJANG UTAMA PERUBATAN.

 1.         Pada sesi ini, kebajikan tidak lagi dijadikan sebagai salah satu agenda kerana aspek kebajikan ini akan tetap menjadi fokus utama PERUBATAN. Kebajikan akan terus dilaksanakan dan tidak akan diabaikan. Aspek Kebajikan ini akan disemaikan dalam semua gerak kerja PERUBATAN secara menyeluruh supaya PERUBATAN akan terus menjadi satu persatuan yang benar-benar menjaga kebajikan ahli bertepatan dengan objektif PERUBATAN iaitu menjaga dan memperkasa kebajikan ahli. PERUBATAN berkebajikan dan menjadi medium ahli berkebajikan, itulah konsep kebajikan yang ingin dibawa. Aspek kebajikan ini bukan hanya dijayakan oleh pimpinan tetapi memerlukan sokongan yang kuat daripada seluruh peringkat ahli supaya aspek kebajikan yang ingin disemaikan ini tidak akan dilupakan. Hal ini bertepatan dengan Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 148 yang bermaksud, “Berlumba-lumbalah kamu dalam bekerja membuat kebaikan”.

 2.         Pemerkasaan entiti-entiti yang ada seperti Tabung Kasih Sayang, Health Academy, PERUBATAN For Peace & Care (PEACE), 7 biro disetiap cawangan, semua ini perlu diperkasakan agar kebajikan ke atas segenap aspek, baik aspek kewangan, aspek gerak kerja, aspek akademik, isu umat Islam, terus kekal terjaga dan seterusnya mencapai apa yang dimaksudkan dengan persatuan berkebajikan. Oleh itu, marilah kita sama-sama memainkan peranan sebagai PERUBATAN yang menitik beratkan kebajikan supaya aspek ini terus segar walaupun ianya tidak dijadikan sebagai agenda.

Sidang perwakilan, ahli PERUBATAN yang dirahmati,

TUJUH ARAHAN.

 1.         Semua pihak dalam Jabatan Majlis Tertinggi PERUBATAN, Biro di setiap Cawangan, dan ahli mesti mempunyai kefahaman yang jelas terhadap tema “Ilmuwan Berbakti, Teguh Sehati”, dan seterusnya bertindak merangka perancangan dan strategi pelaksanaan agar intipati ini dapat berada dalam ahli keseluruhannya dan difahami bahawa dasar mahasiswa yang berilmu dan beramal ini dibawa oleh PERUBATAN untuk dijayakan. Hasrat untuk melahirkan kefahaman dalam kalangan mahasiswa yang mempunyai ilmu, kemudian diterjemahkan dalam setiap gerak kerja dan akhirnya mewujudkan kesatuan dalam kalangan ahli perlu dijayakan bersama. Jadikanlah tema ini sebagai sesuatu yang benar bernafas, bukan sekadar slogan kosong yang sedap didengar sebagai halwa telinga untuk Mesyuarat Agung Tahunan semata-mata.

 2.         PERUBATAN Frontliner Council (PROF) juga perlu lebih dinamik dalam gerak kerja tersusun yang mempunyai sasaran bulanan dan tahunan, menambahkan ahli yang berkualiti, benar-benar berperanan dalam memusatkan tenaga dalam kalangan ahli, dan menjalankan program di kalangan ahli PROF atau ahli yang tidak mendaftar sebagai ahli PROF. Penentuan petunjuk prestasi perlu dibangunkan, sebagai sasaran kerja yang lebih terarah. Kukuhkan organisasi PERUBATAN dengan berbagai ilmu pengurusan, kepimpinan perlu dibajai dengan latihan untuk membentuk diri seterusnya mengikhlaskan niat gerak kerja. Usaha yang berterusan untuk mengaktifkan PROF, dan modul-modul pembinaan diri ahli di berbagai peringkat mestilah diperkukuhkan dengan menjadikannya sebagai salah satu sasaran tahunan.

 3.         7 Cawangan yang merupakan adik-beradik dalam satu komuniti, ada yang sulung dan ada yang bongsu. Ahli perlu sedar entiti 7 Cawangan ini merupakan kekuatan dalam pengukuhan PERUBATAN. Ahli di setiap cawangan telah bersama-sama dalam mengukuhkan cawangan masing-masing. Maka perkukuhkan juga adik beradik kita di cawangan lain. Ambillah kelebihan-kelebihan yang wujud di sesetengah cawangan. Bantulah adik beradik yang mempunyai kelompongan dalam beberapa aspek. Seluruh unit, biro, dan jabatan perlu melaksanakan gerak kerja, memperkemaskan organisasi, mengisi takwim, dan mempertingkatkan mutu kerja ke arah mengukuhkan PERUBATAN Cawangan dan PERUBATAN secara keseluruhannya. Maka dengan ini saya mengumumkan, Sistem Taakhi Cawangan yang akan berkuat-kuasa serta merta bagi seluruh cawangan bersama-sama menjayakannya.

 4.         Mentor Council merupakan penggerak kepada Jantung PERUBATAN iaitu Smart Circle (SC). Ia perlu bertindak pantas menjadi penggerak kepada seluruh unit, biro dan jabatan di bawah PERUBATAN melalui medium SC. Medium SC perlu bertindak pantas bagi membicarakan isu-isu di sekitaran dengan merujuk kepada panduan al-Quran dan as-Sunnah, ijmak dan qias. Perbincangan berkaitan isu semasa, manhaj yang disusun perlu dalam pelbagai rupa dan bentuk yang bersesuaian dengan ahli SC agar ahli PERUBATAN bergerak dengan lebih dinamik dan bertenaga khususnya dalam menterjemahkan Islam bagi menangani masalah semasa, juga membantu meluaskan pemahaman Islam kepada masyarakat ketika pulangnya ke tanah air. Medium SC perlu dikembang luaskan agar graduan Sains Kesihatan di Mesir dapat menangani ketidakfahaman dalam masyarakat kita khusus berkaitan Islam dan menyediakan penyelesaian yang sesuai untuk sepanjang zaman khususnya berkaitan bidang masing-masing. Oleh itu saya mengarahkan agar ketujuh-tujuh cawangan mewujudkan hari khusus pada setiap minggu untuk menggerakkan SC agar hari tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh ahli untuk terlibat sama dalam menjayakan SC.

 5.         Pimpinan di peringkat cawangan mestilah sentiasa dinamik, melengkapkan diri dengan ilmu Islam dan kefahamannya, serta bersedia melatih pelapis baharu dalam kalangan ahli yang lain agar bersedia menyambung legasi perjuangan kepimpinan terdahulu sehingga mereka yang pernah menjadi pemimpin di setiap peringkat mampu melakukan islah di dalam masyarakat Malaysia yang masih sarat dengan berbagai pemikiran yang berlawanan dengan Islam. Inovasi baharu gerak kerja dan dakwah perlu diterokai. Pimpinan perlu mendepani isu semasa nasional, tempatan dan antarabangsa khususnya berkaitan bidang sains kesihatan. Program-program bersifat thaqafah seperti kelas tafaqquh, daurah kitab, seminar perlu diperkasakan agar manfaat ilmu tersebut bukan sahaja disimpan didada masing-masing, akan tetapi dipraktikkan kepada ahli yang lain sebelum kalian semua turun ke medan yang sebenar.

 6.         Ahli di cawangan, baik ahli atau pimpinan, perlu mempunyai sasaran kerja yang jelas dan dipantau oleh ahli MTP. Mesyuarat yang tidak produktif dan hanya mengisi syarat program perlu dielakkan. Gunakanlah kesemua medium perkumpulan baik mesyuarat kecil, atau program batch, seterusnya ke program-program bersifat mega untuk menjayakan keempat-empat agenda yang telah digariskan khususnya agenda yang membentuk peribadi ahli sendiri. Pemerkasaan latihan-latihan dalam bengkel-bengkel atau kelas tutorial untuk akademik atau kemahiran asas ahli, perlu digiatkan. Ahli di setiap peringkat perlulah melaksanakan amanah dengan sepenuhnya mengikut adab dan batas-batas akhlak, kerana peranan mereka inilah yang mewajahkan PERUBATAN itu sendiri. Prestasi ahli perlu dipantau oleh pimpinan cawangan dan dibantu sekiranya terdapat kelemahan dalam melaksanakan tugasan mereka baik sebagai mahasiswa sains kesihatan ataupun ahli PERUBATAN.

 7.         Ahli-ahli PERUBATAN secara keseluruhannya perlulah mempunyai disiplin dan akhlak yang tinggi, merapatkan saf ahli, mempunyai hubungan dengan Allah yang kuat, berada dalam suasana sentiasa dahagakan ilmu, dan seterusnya terlibat dalam aktiviti majlis ilmu, mesyuarat, program latihan dan sebagainya dengan pelbagai pendekatan yang sesuai dengan waqi’ dan keupayaan masing-masing. Kewajipan-kewajipan asas sebagai mahasiswa di Mesir perlu ditunaikan. Kehadiran ke kelas, melibatkan diri dalam usaha memperkasakan ilmu sains kesihatan perlu dipertingkatkan. Sifat-sifat mungkar perlu dijauhkan. Amalan ponteng, meniru di dalam peperiksaan, seharusnya sudah tiada dalam diri ahli. Memalukan sekiranya graduan Mesir dilabel dengan sifat-sifat sebegini memaksa pimpinan mengadakan kempen-kempen atau aktiviti yang sepatutnya tidak dilakukan seperti kempen ke kelas dan sebagainya. Apa guna kita hebat berhujah, mantap dari segi gerak kerja namun kewajipan asas ini tidak mampu kita tunaikan. 

Penutup.

KEPADA REDHA ALLAH KITA TUJU.

 1.         Slogan “bekerja dengan PERUBATAN, bekerja untuk Islam” bukan lagi satu omongan kosong, ia merupakan satu realiti yang harus kita semua sedari. PERUBATAN bukan semata-mata sebuah persatuan yang bersifat teknikal yang hanya melatih para ahlinya untuk menjadi cemerlang dalam aspek keduniaan semata-mata, malah, segala perkara yang kita lakukan tatkala bekerja bersama PERUBATAN, ini adalah satu bentuk latihan awal buat kita semua selaku pendokong Islam. Para ahli telah diberi peluang untuk menggunakan pelbagai medium yang ada dalam PERUBATAN, seperti akademik, multimedia, sukan, ekonomi, kebajikan dan lain-lain lagi bagi melakukan anjakan paradigma demi memastikan Dakwah Islamiah iaitu Amar Makruf Nahi Mungkar dapat dilaksanakan dengan jayanya.

 2.         Marilah sama-sama kita perteguhkan kesatuan, perkukuhkan saf perjuangan, murnikan fikrah, dan mantapkan keyakinan kita kepada janji Allah S.W.T. bagi sesiapa yang berjuang di jalan Nya berbeza dengan yang tidak berjuang, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah SWT:

  "Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak berjuang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad dijalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (syurga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar."

 3.         Bagi pihak seluruh kepimpinan PERUBATAN, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih di atas khidmat seluruh Ahli Majlis Tertinggi PERUBATAN, Ahli Jawatankuasa Tertinggi PERUBATAN Cawangan dan kepimpinan di setiap peringkat sama ada jabatan, biro, jawatankuasa program yang telah menjalankan amanah sepanjang sesi 2013-2014 ini. Kami barisan pimpinan yang baharu mengharapkan doa daripada kalian agar kami benar-benar menjadi pimpinan yang membawa PERUBATAN atas dasar Islam dan dipermudahkan dalam segala gerak kerja yang akan datang. Semoga segala usaha kalian mendapat ganjaran pahala dan rahmat Allah S.W.T serta keampunan-Nya jua. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menjayakan Mesyuarat Agung Tahunan kali ke-10 ini. Mudah-mudahan segala amal ini mendapat ganjaran pahala di sisi Allah S.W.T.

Sekian, Seeru ‘Ala Barakatillah!

Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar,

Walillahilhamd.

“Ilmuwan Berbakti, Teguh Sehati”

“at-Taqwa, as-Syifa', ar-Rahmah”

1743703 804832682879091 1745661630 a

 Mohammad 'Arif Rukaini bin Mohamed Sufian

Presiden,

PERUBATAN 2014/2015.

dihantar oleh AinNabila

Mungkin berkaitan

Hakcipta Terpelihara ©2007-2014 PERUBATAN | Diubahsuai oleh Unit PERUBATANonline JPnP | Dikelolakan oleh mediaPERUBATAN
PERUBATANonline adalah laman komuniti Persatuan Pelajar-pelajar Sains Kesihatan Malaysia-Mesir (PERUBATAN)
Bahan-bahan dalam laman web ini dilesen dibawah satu Lesen Pengiktirafan-BukanKomersial-PerkongsianSerupa 4.0 Antarabangsa Creative Commons..
Lesen Creative Commons