PERUBATANonline v4.14

Switch to desktop Register Login

Ucapan Dasar Presiden PERUBATAN 2013/2014

logo perubatan

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Berbekalkan nikmat Iman dan Islam, bersyukur kita ke hadrat Allah S.W.T. atas limpah dan kurnia serta inayahNya dapat lagi kita meminjam kehidupan ini untuk terus setia dan tetapkan aqidah menjadi hambaNya dalam menuju syurga abadi. Selawat dan Salam diucapkan buat junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W. atas pengorbanan dan contoh yang telah ditunjukkan oleh Baginda, kita mampu untuk meneruskan kehidupan dengan akhlak Islami yang tersergam indah. Moga-moga kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang mendapat syafaat Baginda.

Dengan lafaz Bismillah, bersama kerendahan hati, izinkan saya untuk memulakan ucapan dasar Presiden PERUBATAN bagi sesi 2013/2014 ini. Untuk makluman sidang perwakilan sekalian, ucapan ini akan dibahagikan kepada lima (5) dasar utama.

(1) Pentadbiran Baru Membentuk Usaha Keselarasan

Pertambahan bilangan ahli yang kian meningkat saban tahun menyebabkan PERUBATAN memerlukan satu bentuk pentadbiran yang baru untuk mencapai kepada setiap ahli. 11 tahun telah mematangkan PERUBATAN dalam gerak kerja dan berbekalkan segala pengalaman dan kajian yang dilakukan, maka kini penubuhan Majlis Tertinggi PERUBATAN bersama 7 PERUBATAN Cawangan direalisasikan. 3 PERUBATAN Cawangan yang baru akan ditubuhkan secara rasmi pada hari ini, iaitu PERUBATAN Cawangan Kaherah, PERUBATAN Cawangan Ain Shams dan PERUBATAN Cawangan Al-Azhar bakal bergerak seiring bersama 4 PERUBATAN Cawangan yang telah tertubuh sebelumnya iaitu PERUBATAN Cawangan Iskandariah, PERUBATAN Cawangan Tanta, PERUBATAN Cawangan Mansurah dan PERUBATAN Cawangan Zagazig.

Majlis Teringgi PERUBATAN yang dipusatkan segala hal dan gerak kerja PERUBATAN, menaungi seluruh mahasiswa sains kesihatan di Mesir bakal menjadi satu titik permulaan sejarah dalam memajukan dan memasyarakatkan PERUBATAN pada masa kini dan akan datang. Dalam usaha membentuk segala penyelarasan gerak kerja, ia diharapkan agar segala manfaat yang diperolehi oleh semua ahli di seluruh Mesir adil dan mendapatkan hak yang sama bertetapan dengan kehendak semua sebagai mahasiswa sains kesihatan. Dalam pada itu, terbentuknya pentadbiran baru ini bakal menyaksikan PERUBATAN mencapai ke dalam diri setiap ahli melalui PERUBATAN Cawangan mengikut lokaliti masing-masing.

(2) Akademik, Kebajikan dan Kesatuan: Agenda Kekal Tunjang Kebersamaan Ahli

Agenda Akademik; Kecemerlangan Akademik Salah Satu Ibadah di Alam Mahasiswa

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Alaq ayat 1-5, maksudnya:

“Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk), ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah, Yang Mengajar manusia melalui pena dan tulisan, ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.”

Wahyu agung yang diturunkan kepada baginda Rasulullah S.A.W ini menunjukkan peri pentingnya aspek menuntut ilmu sebagai seorang muslim. Keutamaan ilmu lah yang menentukan jatuh bangunnya sesebuah ummah di atas muka bumi Allah S.W.T ini.

Justeru, pada sesi ini agenda akademik masih lagi menyuluh segala tindak tanduk PERUBATAN secara keseluruhannya. Insya Allah, dengan membawa kesinambungan agenda sebelum ini, pembawaan agenda akademik pada sesi ini adalah kearah pemerkasaan kecemerlangan akademik ahli yang merupakan tujuan utama keberadaan kita di bumi Mesir ini. Tidak terhenti disitu, kecekapan kemahiran klinikal dan kefasihan berbahasa Inggeris serta bahasa arab klinikal juga menjadi pembawaan utama agenda akademik pada tahun ini kerana mengambil kira akan penggunaan kemahiran tersebut pada jurusan Perubatan, Pergigian dan Farmasi yang kita pilih ini, sebagai pengamal sains kesihatan yang berilmu.

Sidang perwakilan yang dirahmati Allah SWT sekalian, apa yang kita mahukan graduan yang lahir daripada ardhul kinanah ini, menjadi contoh teladan terbaik kepada masyarakat di Malaysia sana. Maka, tidak dapat tidak agenda akademik ini perlu terus diperkasakan, bagi menjana mahasiswa Mesir yang berintelektual dan berdaya saing.

Agenda Kebajikan; Berkebajikan Mapan untuk Semua Ahli

PERUBATAN dulu, kini dan selamanya akan terus membawa agenda kebajikan. Hal ini bertepatan dengan Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 148 yang bermaksud,

“Berlumba-lumbalah kamu dalam bekerja membuat kebaikan”.

Justeru PERUBATAN menyahut seruan ini untuk diterapkan dalam setiap diri mahasiswa dan mahasiswi sains kesihatan di Mesir tidak kira di peringkat pimpinan mahupun ahli. Objektif yang disasarkan adalah jelas iaitu PERUBATAN berkebajikan dan menjadi medium ahli berkebajikan. PERUBATAN akan menawarkan kebajikan dalam aspek kewangan, akademik, urusan hal ehwal pelajar, perumahan, menjaga keselamatan dan sosial ahli, kesihatan serta program sambutan pelajar-pelajar baru.

Namun, ingin ditegaskan di sini bahawa konsep berkebajikan yang ingin PERUBATAN bawa adalah bersifat memberi dan menerima antara pimpinan dan ahli. Konsep ini lebih mesra kerana konsep inilah yang akan kita aplikasi ketika bekerja di mana kita perlu bekerja dahulu kemudian di hujung bulannya baru mendapat gaji. Disamping PERUBATAN memberi kebajikan, ahli juga dibuka peluang seluas-luasnya untuk turut serta menjayakan agenda ini. Oleh itu, marilah kita sama-sama berkebajikan bersama PERUBATAN.

Agenda Kesatuan; Kesatuan Diperkukuh Merentasi Sempadan Negeri & Jurusan

Kini, ahli PERUBATAN semakin bertambah sehingga mencecah 7100 ahli dan menunjukkan impak yang positif secara tidak langsung kepada negara kita dalam melahirkan ramai graduan pengamal perubatan Muslim. PERUBATAN telah menjadi satu platform yang baik untuk menyatukan semua ahli PERUBATAN yang terdiri daripada jurusan Perubatan, Pergigian dan Farmasi. Kesatuan yang terbina dalam kalangan ahli merupakan satu formula yang cukup penting dalam melayari bahtera PERUBATAN pada masa akan datang. Kesatuan ini perlu terus dipelihara supaya setiap daripada kita merasakan bahawa kita adalah aset penting kepada persatuan sekaligus mewujudkan kebersamaan yang harmoni dalam kalangan ahli.

Sidang perwakilan yang disegani sekalian, PERUBATAN saban tahun menganjurkan pelbagai program dan aktiviti yang menggabungkan penglibatan semua ahli cawangan sekaligus merealisasikan PERUBATAN sebagai medium ahli berkenalan dan menyumbang tenaga.

Kami berharap agenda kesatuan ini dapat dihayati dan dijayakan oleh semua ahli PERUBATAN seterusnya menjadi satu budaya yang sihat dalam komuniti PERUBATAN.Perihal kesatuan ini ada dirakamkan oleh Allah S.W.T di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Saff, ayat ke-4,yang bermaksud,

“Sesungguhnya Allah amat menyukai mereka yang berjuang di jalan-Nya di dalam satu barisan yang teratur rapi, ibarat sebuah bangunan yang tersusun kukuh.”

(3) Agenda Pembangunan Modal Insan; Penghayatan Nilai Tarbiah Pemangkin Ummah

Selari dengan kehendak ahli yang ingin mempunyai kriteria sebagai seorang Muslim yang benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah S.W.T, maka pembawaan agenda yang baru ini bakal dirasai oleh semua ahli untuk pemantapan dalam segenap aspek dan juga menjadi agenda terpenting untuk dijayakan. Antara aspek yang akan ditekankan ialah memperkasakan sistem pentarbiahan ahli  dengan memberi penekanan khusus kepada Mentor Council (MC) dan JAKSI, mengukuhkan biah solehah dalam komuniti PERUBATAN dengan penerapan konsep tarbiah dalam setiap program, memelihara ikhtilat mengikut batasan syariat, penggunaan media elektronik secara optimum, menggalakkan pelaksanaan solat jemaah dan mengukuhkan tautan ukhuwah dalam kalangan ahli.

Begitu juga aspek membina kemantapan rohani dan sahsiah ahli melalui perancangan taqwim yang efisyen akan disusun dengan baik dan seterusnya mampu untuk melahirkan ikon yang mampu menjadi qudwah atau ikutan kepada ahli dengan meningkatkan keperibadian diri, pemerkasaan thaqafah dan meletakkan aspek pentarbiahan dalam kursus kepimpinan. Sama-samalah kita renungkan Firman Allah S.W.T dalam surah Al-Ahzab ayat 21:

“Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredhaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang).”

(4) Agenda Profesionalisme; Ke Arah Melahirkan Doktor Muslim Profesional

Gerak kerja PERUBATAN perlulah seiring dengan tempoh penubuhannya. Maka, bagi mematangkan lagi PERUBATAN dalam pelbagai aspek, agenda Profesionalisme harus diketengahkan.  Agenda Profesionalisme sebenarnya telah dibawa oleh PERUBATAN pada sesi yang lalu iaitu pada sesi 2012/2013. Maka pada sesi kali ini, sekali lagi PERUBATAN membawakan agenda ini untuk dilaksanakan dan diperkasakan lagi khususnya di cawangan-cawangan PERUBATAN yang baru ditubuhkan. Bagi agenda ini  PERUBATAN mensasarkan agar dapat memperlihatkan persatuan yang menaungi semua mahasiswa jurusan Sains Kesihatan ini sebagai persatuan yang mampu melahirkan ahli yang bakal menjadi doktor muslim profesional dan berketerampilan di samping memperlihatkan PERUBATAN sebagai sebuah persatuan yang  mementingkan kualiti dan mencapai piawaian tertentu dalam semua aspek pengurusan dan gerak kerja. Jiwailah maksud Hadis Rasulullah S.A.W yang bermaksud,

“Sesungguhnya Allah amat menyukai seseorang itu, yang apabila dia melakukan sesuatu, dia melakukan dengan itqan (bersungguh-sungguh dan teliti)”

Hasrat PERUBATAN untuk melahirkan pengamal perubatan Muslim yang bukan sahaja professional bahkan terkehadapan dalam aspek pemikiran, penilaian dan tindakan berlandaskan ilmu dan syariat Islam. Pengamal perubatan yang dihasilkan merupakan pengamal perubatan yang berpotensi dan sangat berkualiti dengan mempunyai penguasaan ilmu perubatan yang baik serta mempunyai sahsiah yang terpuji. Kita melihat bahawa mahasiswa yang mengikuti kursus sains kesihatan semakin ramai terutama dibumi Mesir ini, maka sayang sekali jika mahasiswa yang begitu ramai tidak mampu berkhidmat di Malaysia dengan menonjolkan ciri-ciri muslim profesional yang berminda kelas pertama. Tambahan pula, kita bukan sahaja ingin menguasai bidang ilmu perubatan tetapi juga menguasai ilmu-ilmu lain seperti ilmu agama, malah mampu mendepani isu-isu global secara bijak dan holistik.

Satu usaha yang lebih jitu akan dilaksanakan dalam rangka melahirkan personaliti yang berketrampilan cemerlang dan matang dalam membuat keputusan untuk setiap tindakan dalam segala aspek. Pembentukan personaliti seperti soft skills, multitasking, keteguhan jati diri dan komunikasi juga akan turut diberi perhatian, dengan matlamat untuk menjadikan mahasiswa sains kesihatan di Mesir lebih terkehadapan dan berani menyuarakan pandangan dengan memberi ruang kepada ahli untuk bersuara dan menjadikan ia sebagai realiti.

Kewujudan Majlis Tertinggi PERUBATAN (MTP) dilihat mampu untuk memperkasakan agenda profesionalisme dengan harapan PERUBATAN pada tahun ini dapat memandu PERUBATAN dengan lebih baik dan ke arah melahirkan pengamal perubatan muslim yang profesional.

(5) Menuju Mardhatillah Hadaf Kita

Di samping berusaha mencapai kesemua agenda yang kita bawakan, hendaklah kita semua selami dan peringati bahawa kesemua agenda tersebut tidak lain tidak bukan adalah untuk mencapai mardhatillah. Dalam kesedaran membawa kelima-lima agenda tersebut, Allah merupakan ghayah kita dengan memberikan pelbagai pendekatan dalam setiap gerak kerja persatuan PERUBATAN.

Sekiranya diteliti segala objektif dan gerak kerja PERUBATAN, pastinya kita semua faham akan hadaf utama PERUBATAN dalam meletakkan semua ahli menuju redha Allah dan bukannya redha manusia. Kata-kata mutiara ada menyebut:

“Keredhaan semua manusia adalah tujuan yang tidak dapat dicapai”.

Sedarlah bahawa, akademik ahli yang kita usahakan, kebajikan ahli yang kita prihatin, kesatuan ahli yang kita pertahankan, modal insan yang kita ingin lahirkan dan profesionalisme yang kita mantapkan adalah untuk melahirkan doktor muslim di bawah aqidah yang sama mengabdikan diri kepada Allah S.W.T dalam mencapai Jannah di akhirat kelak. Kita saling memberi, kita saling membantu antara satu sama lain, kita berterus-terusan saling bekerjasama dan kita saling merasai pahit manis perjuangan untuk agama, bangsa dan negara. Insya Allah.

Seruan untuk semua ahli dan pimpinan, jadikanlah 5 agenda pembawaan PERUBATAN pada tahun ini sebagai teras dalam kehidupan seharian kita. Ingat, berkhidmat dengan PERUBATAN ini hanyalah sebagai wasilah dakwah sahaja, namun hakikat sebenarnya, kita semua menyeru hanya kepada Allah, kerana Allah sahajalah satu-satunya ghayah kita.

Sekian, selamat bekerja untuk Allah, Seeru ‘Ala Barakatillah! Demi Islam ditegakkan!

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

"At-Taqwa, As-Syifa', Ar-Rahmah"
"Ilmuwan Berbakti, Teguh Sehati"

rahim

Abd Rahim Bin Samad
Presiden mewakili ahli Majlis Tertinggi PERUBATAN
PERUBATAN 2013/2014

Ditulis dalam Kenyataan

Hakcipta Terpelihara ©2007-2014 PERUBATAN | Diubahsuai oleh Unit PERUBATANonline JPnP | Dikelolakan oleh mediaPERUBATAN
PERUBATANonline adalah laman komuniti Persatuan Pelajar-pelajar Sains Kesihatan Malaysia-Mesir (PERUBATAN)
Bahan-bahan dalam laman web ini dilesen dibawah satu Lesen Pengiktirafan-BukanKomersial-PerkongsianSerupa 4.0 Antarabangsa Creative Commons..
Lesen Creative Commons

Top Desktop version